Hoeveel registratiebelasting betaal je bij de aankoop van een woning in Vlaanderen?

Als u een woning, een appartement of een bouwgrond koopt, dan betaalt u op de aankoopsom een verkooprecht, ook wel de registratiebelasting genoemd. De laatste jaren is er echter heel wat veranderd op het vlak van deze registratiebelastingen.

Calendar icon11 december 2020

10%, 6% of 5% ?

In het Vlaamse Gewest bedraagt het verkooprecht standaard 10% van de aankoopsom. Naargelang de aard van het onroerend goed dat wordt aangekocht, kan u genieten van een verlaagd tarief en van enkele gunstmaatregelen.

Wanneer het echter gaat over de aankoop van een gezinswoning, zal u slechts 6% registratiebelasting betalen op de verkoopprijs. Dit gaat wel gepaard met enkele voorwaarden:

  • De aankoop gebeurt door een natuurlijke persoon. Vennootschappen komen hier dus niet voor in aanmerking
  • De koper is nog geen volle eigenaar van een ander pand of bouwgrond.
  • Het gaat om de aankoop van de hele volle eigendom
  • De koper zal zich moeten inschrijven op dit adres binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële akte.

Dit tarief kan zelfs nog worden verminderd tot 5% indien de woning voor een belangrijk deel energetisch wordt gerenoveerd (“Ingrijpende energetische renovatie”) binnen de 5 jaar na de aankoop van de woning.

 

Nieuwe rechtenvermindering

Voor gezinswoningen tot en met 200.000 euro, wordt er een rechtenvermindering (korting) van 5.600 euro voorzien. Voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden wordt het grensbedrag verhoogd tot 220.000 euro.

Ook kopers die recht hebben op een verlaagd belastingstarief van 5% (in het kader van energetische renovatie) hebben eveneens recht op deze vermindering.

 

Meeneembaarheid

In bepaalde gevallen kan men genieten van een vermindering van de te betalen registratiebelasting. “Meeneembaarheid” betekent dat u de voor uw 'oude' woning betaalde registratie in mindering kan brengen van de registratiebelasting die u verschuldigd bent bij de aankoop van een 'nieuwe' woning. Vandaag kan dat tot een bedrag van 12.500 euro (dat bedrag wordt geïndexeerd).

 

Voorbeeld uit de praktijk

Het jonge koppel Willem en Sofie wonen momenteel in een gezellig appartement in de binnenstad, waar ze 5 jaar geleden € 180.000 EUR + € 9.000 registratierechten voor betaalden. Ze denken echter aan gezinsuitbreiding en hebben hun droomwoning gevonden aan de rand van Mechelen voor 320.000 EUR. Doordat ze momenteel nog geen andere panden in hun bezit hebben, behalve de huidige woning die ze verkopen, én het gaat over de gezinswoning, komen ze in aanmerking voor de verlaagde registratierechten van 6%. Doordat de aankoopprijs hoger is dan 220.000 EUR (Mechelen is een kernstad) zullen ze jammer genoeg geen gebruik kunnen maken van de rechtenvermindering:


Aankoopprijs:                              € 320.000

+ Registratierechten 6%:            € 19.200

- Meeneembaarheid:                   -€ 9.000

 

Willem en Sofie zullen, bovenop het aankoop bedrag, dus € 10.200 aan registratierechten verschuldigd zijn. 

 

Vrijblijvende waardebepaling

De eerste stap bij de zoektocht naar een nieuw pand begint uiteraard met het te besteden budget. De waarde van uw huidige woning, de meeneembaarheid van de reeds betaalde registratierechten en de wetgeving omtrent de te betalen registratierechten spelen hier een cruciale rol. U kan steeds bij ons rechten voor een gratis schatting en persoonlijk advies via onderstaande knop of telefonisch via +32 294 50 57.

Gratis schatting
Overzicht