Het sectorprotocol plaatsbezoeken: dit moet je zeker weten

Nieuws heet van de naald: het protocol voor de volwaardige heropstart is zopas gevalideerd door ministers Dermagne (Economie) en Clarinval (Middenstand). Het protocol bevat de meest recente veiligheidsvoorschriften die vastgoedkantoren moeten naleven bij dienstverlening aan en in huis.

Calendar icon18 februari 2021

Het protocol is de voorbije dagen uitgeschreven door de sectorfederaties CIB Vlaanderen en Federia, alsook het BIV, en dit op expliciete instructie van de bevoegde kabinetten en na advies van het corona-commissariaat. De richtlijnen uit de sectorgids van het Sociaal Fonds (die ook een update krijgt) werden daarbij als basis genomen en verder aangevuld.

 

CONCREET

 • In ieder vastgoedkantoor moet een corona-coördinator aangeduid worden. Dat wordt heden in alle sectorale protocollen verplicht; het is dus niet iets specifiek voor de vastgoedsector. De corona-coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften. Zijn/haar naam, alsook contactgegevens moeten vermeld staan in e-mails naar klanten/bezoekers in het kader van plaatsbezoeken. De coördinator is immers het aanspreekpunt bij vragen, meldingen, klachten, …

  De corona-coördinator in de Quares vastgoedkantoren is Floris Simoens, Head of Agency.

   
 • Het protocol legt specifieke richtlijnen op bij de organisatie van een bezoek, weze het een bezichtiging, een waardebepaling, een fotoshoot, … Deze richtlijnen kan je terugvinden onder punt 9 in het protocol. Op instructie van de bevoegde instanties is worden de richtlijnen ook steeds geafficheerd in al onze kantoren.

   
 • Bij een plaatsbezoek mogen maximaal drie volwassen personen aanwezig zijn, geen rekening houdend met de vastgoedmakelaar en eventuele bewoners. Die laatsten moet je dus niet meerekenen!
  Voorafgaand aan het bezoek ontvangen zowel de bezoekers als eventuele bewoners via mail de betreffende richtlijnen.

   
 • Indien een persoon een risico-contact heeft gehad, in afwachting is van testresultaten, positief werd getest of op eender welke wijze valt onder een quarantaineverplichting kan het bezoek uiteraard niet doorgaan. Daarom dringt het protocol er op aan dat geïnteresseerden, bewoners, … dergelijke situatie snel moeten melden aan het vastgoedkantoor.
Bekijk het protocol

Contacteer medewerker

Floris
Simoens

Head of Immo Services

floris.simoens@quares.be
Overzicht