De woningconcentratie of woningdichtheid

Het is algemeen geweten dat grote steden een hoge bevolkingsdichtheid kennen en dat de woningconcentratie of woningdichtheid er hoog is. Maar wat is de woningdichtheid nu eigenlijk en staat een hoge woningdichtheid in se gelijk aan een slechte woonkwaliteit?

Calendar icon19 September 2013

Onder woningdichtheid verstaat men het aantal woningen per oppervlakte-eenheid, uitgedrukt per hectare. De netto woningdichtheid omvat de oppervlakte voor woningen, tuinen, blokgroen en de bijbehorende verharding. De bruto woningdichtheid omvat de oppervlakte voor bebouwde en onbebouwde voorzieningen, zoals parken, scholen, wijkgebouwen, etc.

Gebieden met een grote woningdichtheid zijn stedelijke gebieden waar de gemiddelde dichtheid minstens 25 woningen per hectare bedraagt. Gebieden met een middelgrote woningdichtheid zijn stedelijke gebieden of kernen van buitengebieden waar de gemiddelde dichtheid tussen de 15 en 25 woningen per hectare bedraagt. Tenslotte zijn gebieden met een geringe woningdichtheid residentiële gebieden waar de gemiddelde dichtheid 15 woningen per hectare niet overschrijdt.

Wat beïnvloedt de woningdichtheid?

Er zijn drie factoren die de woningdichtheid beïnvloeden, namelijk de woningafmetingen, de verkavelingswijze en de bouwvorm.

Wat betreft de woningafmetingen, leidt een bredere gevel bij een constant bebouwd oppervlak tot een verlaging van de woningdichtheid. Ook bij een gestapelde bouw is dit het geval. De verkavelingswijze beïnvloedt de woningdichtheid, in die zin dat verkavelingen met loodrecht op elkaar staande bouwstroken minder dichtheidsgevoelig zijn. Tenslotte worden er drie bouwvormen onderscheiden, namelijk de laagbouw, de middelhoge bouw en de hoogbouw. Bij een gelijkblijvende verkavelingswijze en woninggrootte zal een stapeling van woningen tot een evenredige dichtheidsverhoging leiden.  

Woningdichtheid en woonkwaliteit

Woningdichtheid is een factor die een invloed kan hebben op de woonkwaliteit. Stellen dat een grotere woningdichtheid de woonkwaliteit op een negatieve manier beïnvloedt, is echter te kort door de bocht. Een grote woningdichtheid zal de woning op zich en de naaste omgeving van de woning aangenamer maken. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om een grotere tuin aan te leggen, meer groen te voorzien en een grotere woning te bouwen. Bovendien zal er meer parkeergelegenheid zijn. Is de woningconcentratie hoger, zijn er andere voordelen, zoals een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer en de nabijheid van winkels, scholen, ontspanningsmogelijkheden, etc. 

Contact us

Contact staff member

Pieter
De Caluwe

Real Estate Consultant

Location icon Antwerp
pieter.de.caluwe@quares.be
Overview