Vastgoed verhuren: welke informatie mag je vragen aan een kandidaat-huurder?

Bij het verhuren van een woning, appartement of ander vastgoed wilt u natuurlijk zoveel mogelijk informatie over de kandidaat-huurder(s) inwinnen. Tegelijk is het belangrijk dat de privacywetgeving gerespecteerd wordt. U hebt als verhuurder heel wat gegevens nodig, maar niet alle persoonsinformatie is relevant voor het huurcontract. Hierbij een overzicht van de gegevens en documenten die u wel en niet mag opvragen bij het verhuren van vastgoed.

Calendar icon13 December 2013

Om een huurcontract af te sluiten, zijn persoonsgegevens zoals naam, voornaam, adres en geboortedatum van de huurder noodzakelijk. U mag die dan ook zonder problemen opvragen. Opgelet: dit geldt niet voor etnische oorsprong, geboorteplaats en rijksregisternummer. Deze gegevens opvragen is in strijd met de privacywetgeving en zal ook bij de kandidaat-huurder de wenkbrauwen doen fronsen.

Polsen naar de burgerlijke staat, telefoonnummer en nummerplaat kan wel, zolang het relevant is. Zo mag de nummerplaat alleen worden opgetekend als voor de parking voertuigherkenning vereist is. De burgerlijke staat is dan weer alleen van toepassing als de kandidaat-huurders een koppel zijn. Als maar één persoon de woning intrekt, is dit niet relevant.

Financiële gegevens kandidaat-huurder

Als verhuurder is het uiteraard belangrijk om te weten of de kandidaat-huurder in staat is om elke maand de huur te betalen. Als de kandidaat-huurder kan aantonen dat hij over een regelmatig inkomen beschikt, is dat voldoende informatie. Welk beroep hij uitoefent, met welk type auto hij rijdt en of hij onroerende eigendommen bezit, doet niet ter zake. De loonfiche inkijken mag, maar de kandidaat-huurder hoeft daarvan geen kopie te overhandigen. De kandidaat-huurder heeft ook het recht om bepaalde gegevens (zoals naam werkgever) onleesbaar te maken.

Als verhuurder hebt u het recht om op basis van bovenstaande gegevens de financiële toestand van de kandidaat-huurder te analyseren. Als de kandidaat niet solvabel is, kan het verhuur geweigerd worden. Let op: deze gegevens mogen nooit doorgespeeld worden aan derden!

Andere gegevens bij verhuren vastgoed

Hoeveel personen er in de woning zullen intrekken en wat hun leeftijd is, is relevante info die u als verhuurder zeker mag opvragen. Polsen naar de gezondheidstoestand, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag of een zichtrekeningnummer opvragen, kan om privacyredenen dan weer niet.

Contact us

Contact staff member

Floris
Simoens

Real Estate Consultant

floris.simoens@quares.be
Overview