Wat verandert er vanaf 1 november in vastgoedland

Op 1 november gaan in vastgoedland een aantal veranderingen in, van nieuwe pachtregels tot veranderingen aan de huursubsidies. Een overzicht.

Calendar icon31 oktober 2023

Wijzigingen huursubsidie en huurpremie

Op vrijdag 13 oktober heeft de Vlaamse regering definitief ingestemd met de herzieningen van de huursubsidies en huurpremies, die al op 1 november van kracht zullen worden. De verplichte inschrijving op de wachtlijst voor een sociale woning wordt geschrapt als voorwaarde voor de huursubsidie. Voor de huurpremie is het conformiteitsonderzoek niet langer vereist. Voor meer informatie over deze wijzigingen kunt u ook terecht op de website van het Agentschap Wonen in Vlaanderen.

Nieuwe pachtregels treden in werking

Vanaf 1 november gaat het nieuwe Pachtdecreet in werking. Benieuwd naar wat de nieuwe pachtregels allemaal inhouden? Wij vatten het voor u even samen.Het Vlaamse Pachtdecreet ondergaat enkele belangrijke wijzigingen met betrekking tot erfpachtconstructies en pachtovereenkomsten. Een opvallende verandering is dat het decreet nu ook van toepassing is op erfpachtregelingen van minder dan 27 jaar, om te voorkomen dat deze worden gebruikt om de pachtwetgeving te ontwijken. Bovendien wordt een schriftelijke pachtovereenkomst de norm, waarbij het decreet de minimale inhoud ervan bepaalt. De duur van pacht blijft op 9 jaar, maar er zijn nieuwe opzeggingsmogelijkheden voor particuliere verpachters en gemeenten, terwijl enkele beperkte aanpassingen worden gedaan voor loopbaanpachten. Verder moeten pachtprijzen voortaan in geld worden betaald, en de verpachter moet de pachter op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. Het decreet omvat ook bepalingen met betrekking tot onderpacht en pachtoverdracht, evenals het behoud van het recht van voorkoop van de pachter, met enkele kleine aanpassingen, zoals het vervallen van het recht van voorkoop voor pachters die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en een rust- of overlevingspensioen ontvangen.

Brussel gaat tijdelijke beperking van indexering handelshuurprijzen bijkomend plafonneren

In Brussel lag een ordonnantie op tafel om de tijdelijke beperking van de indexering van de handelshuurprijzen bijkomend te plafonneren.  Wat er precies verandert, lees je hier nog eens.

Huurprijzen in Wallonië kunnen opnieuw geïndexeerd worden

Net zoals in Vlaanderen kunnen ook de huurprijzen van minder energetische woningen in Wallonië opnieuw geïndexeerd worden. Vanaf 1 november heft Wallonië de beperkingen op de huurindexatie op. Er wordt net zoals in Vlaanderen en Brussel gewerkt met een aangepaste berekeningswijze voor de indexering, in geval van een EPC met label D, E, F of G. Lees hier het artikel omtrent de huurprijsindexatie in Vlaanderen.

Neem contact met ons op via info@quares.be of bel 03 294 50 57 als u meer wilt weten over deze onderwerpen, op zoek bent naar een nieuwe woning, of uw woning wilt verkopen.

Bron: CIB

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Floris
Simoens

Head of Immo Services

floris.simoens@quares.be
Overzicht