Groenblauwpeil: wat is de invloed op de waarde van een woning?

De gevolgen van de klimaatverandering worden alsmaar belangrijker en beter tastbaar. Ook bij het bouwen of renoveren van een woning en de aanleg van een tuin dient men hiermee rekening te houden (bijvoorbeeld: het verdorren van gras of groenten in de moestuin). Om na te gaan wat er onder andere kan verbeterd worden, werd recent het groenblauwpeil voorgesteld aan het grote publiek. Ondertussen is de website groenblauwpeil.be veel bezocht en werd de bijhorende berekeningsmodule voor meer dan 30.000 woningen en tuinen gebruikt.

Calendar icon28 maart 2022

Groenblauwpeil

Wat is het?

Het groenblauwpeil is een interactief instrument ontwikkeld door het kenniscentrum voor waterbeheer VLARIO. De Vlaamse Confederatie Bouw en het Vlaams Departement Omgeving lanceerden één van de projecten binnen de Blue Deal. Met dit plan gaat de Vlaamse regering de strijd aan tegen waterschaarste en droogte. De tool houdt rekening met specifieke eigenschappen van een woning (zoals de oppervlakte en het type van het dak, de aanwezigheid van een regenwaterput, de oppervlakte van de tuin,…) en perceel. Verder informeert hij over de mogelijkheden om de woning of het perceel aan te passen en te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Bereken hier jouw groenblauwpeil.

Werking

De tool is zoals de naam al doet vermoeden opgebouwd in een groen en blauw aspect:

De groene score houdt rekening met de biodiversiteit, koolstofopslag, verkoeling en luchtkwaliteit in de tuin. Om deze te verbeteren zijn planten en bomen een aanrader, omdat ze zorgen voor zuivere lucht en verkoeling bieden. 

De blauwe score geeft weer in welke mate er regenwater wordt opgevangen, vastgehouden en nuttig gebruikt zal worden. De Blauwe score geeft weer in welke mate er regenwater wordt opgevangen. 

Resultaat

Net zoals bij het energieprestatiecertificaat voorziet deze tool een eindresultaat door middel van een score van A tot F. Een score A betekent dat de impact van de klimaatverandering tot 2050 wordt opgevangen. Bij F is er nog heel wat verbetering mogelijk. 

Woningen waarvoor het groenblauwpeil reeds werd berekend, scoren doorgaans beter op het groene aspect.

Op het gebied van waterbeheer (blauw) zijn er een aantal voorgestelde verbeterpunten, zoals het plaatsen van een regenwaterput en een infiltratievoorziening. Een andere tip is niet alleen het regenwater gebruiken voor de tuin, maar ook bijvoorbeeld voor wasmachines en het spoelen van toiletten.

Op vlak van biodiversiteit en luchtkwaliteit (groen) is het planten van bomen de meest frequente suggestie. De groene score zal pas op langere termijn verbeteren omdat bomen tijd nodig hebben om te groeien. Verder kan het combineren van verschillende plantensoorten of het verwilderen van kleinere delen tuin wel een oplossing zijn om de score toch op korte termijn te kunnen verbeteren.

Invloed

Woningen met een hogere score zijn beter bestand tegen de impact van klimaatveranderingen en zijn wat betreft waterbeheer over het algemeen voorzien van een regenwaterput, infiltratievoorziening en hergebruiken van regenwater. Een goede groene score betekent onder meer een aangename en gezonde leefomgeving in een tuin. Beide onderdelen zorgen echter voor een meerwaarde. 

Omwille hiervan kan een goede score voor het groenblauwpeil zorgen voor een waardestijging van de woning.

 

Wenst u na het lezen van deze blog een inschatting van de waarde van uw onroerend goed of heeft u nog vragen over de verkoop van uw woning? Doe dan beroep op een gratis schatting of advies van één van onze makelaars.

Bent u nog opzoek naar uw droomwoning of -appartement? Dan kan u hier al onze panden vinden die te koop staan of contacteer ons via +32 294 50 57.
 

Stel uw vraag

Contacteer medewerker

Floris
Simoens

Head of Immo Services

floris.simoens@quares.be
Overzicht