Wijziging van het EPC-attest vanaf 2022

Met de steeds duurder wordende energieprijzen en de strengere klimaatmaatregelen is het EPC-attest (ook wel het energieprestatiecertificaat) tegenwoordig voor vele mensen één van de, zo niet het belangrijkste, attest bij een verkoop- of verhuurdossier. Veel kandidaat-kopers hechten een grote waarde aan een goede energiescore. We merken op dat een (minder) goede score wel eens een doorslaggevende factor of afknapper kan zijn bij de keuze van een toekomstige woning of appartement.

Calendar icon22 november 2021

Naast de veranderingen in de registratiebelastingen verandert er in 2022 ook het één en ander op het gebied van EPC. Stapsgewijs geven we u hieronder de voornaamste wijzigingen in verband met het EPC-attest.

Wijziging 2019

Het is reeds geruime tijd verplicht om als eigenaar bij de verkoop of verhuur over een geldig certificaat te beschikken. In 2019 onderging dit attest al een belangrijke aanpassing. Het kreeg onder andere een nieuwe inhoud en letterlabel van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht) in plaats van een getal als eindresultaat en het kreeg de nieuwe benaming “EPC+”. Bovendien is het exemplaar in het nieuwe jasje een objectief meetinstrument voor de lange termijndoelstelling van 2050 (label A) en voor de financiering van energiebesparende maatregelen.

Op heden is er een onderscheid te maken tussen twee soorten. Het betreft enerzijds de versie opgemaakt voor 2019 en anderzijds vanaf 2019 tot heden. Beiden zijn vandaag nog geldig op voorwaarde dat het meest recente attest niet ouder is dan 10 jaar.

Wijziging 2022

Een belangrijke wijziging is, dat vanaf 2022 enkel het vernieuwde type (versie opgemaakt vanaf 2019) geldig is en wettig blijft. Indien u nog over de oude versie beschikt en u uw woning wens te verkopen in het nieuwe jaar, zal u dus voorafgaand aan de tekoopstelling moeten zorgen voor een nieuw EPC-attest

Een fundamenteel aandachtspunt is dat dit enkel van toepassing is bij de verkoop van uw eigendom en niet bij verhuur van uw eigendom. Bij deze laatste is het voldoende dat het verslag niet ouder is dan 10 jaar. 

Wijziging in het EPC attest Quares Immo Services

EPC-attest van de gemene delen

Daarnaast komt er bij de start van het nieuwe jaar nog een toevoeging aan het bestaande toepassingsgebied van het energieprestatiecertificaat. Vanaf 2022 dient er namelijk ook een EPC-attest aanwezig te zijn voor de gemeenschappelijke delen van grote appartementsgebouwen. Dit certificaat gaat in de toekomst door het leven onder de naam “EPC GD” en staat los van verkoop of verhuur.

Deze nieuwe aanvulling gaat aangeven hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve installaties ervan zijn en bevat advies om de energieprestatie bij te schaven.

Interessant om weten is dat het EPC GD en het EPC bij verkoop of verhuur van een appartement elkaar als het ware aanvullen. De info uit het attest voor de gemene delen kan namelijk aangewend worden als een EPC bij verkoop of verhuur van een appartement. 

Echter geldt deze toevoeging in 2022 niet direct voor alle appartementsgebouwen. Deze verplichting zal gefaseerd worden ingevoerd op basis van de grote van het appartementsgebouw. De tabel hieronder verduidelijkt dit verder: 

EPC attest verplichting appartementsgebouw

In eerste instantie zal dit dus enkel verplicht worden bij gebouwen met 15 of meer eenheden om vervolgens op termijn stelselmatig uit te breiden naar alle appartementsgebouwen.

Indien u nog meer informatie wenst over de voorwaarden, procedure of kostprijs, dan kan u altijd terecht bij een van onze makelaars

Laat u bijstaan door een expert

Naast het EPC-attest zijn er nog andere verplichte documenten te voorzien bij de verkoop van een woning. 

U kan echter steeds bij ons terecht voor persoonlijk advies om uw pand verkoopklaar te maken of een gratis en vrijblijvende schatting aan te vragen via onderstaande knop of telefonisch via +32 294 50 57.

Wenst u meer advies over de impact van het EPC op uw vastgoeddossier en de verkoopwaarde of welke meerwaarde een Quares makelaar kan betekenen? Neem dan zeker eens contact op met uw Quares kantoor.

Stel uw vraag

Contacteer medewerker

Floris
Simoens

Head of Immo Services

floris.simoens@quares.be
Overzicht