verkoop je best voor of na Nieuwjaar?

We komen stilaan dichter bij de eindejaarsperiode. De jaarwisseling is vaak een belangrijk moment waarbij wetgevingen en allerhande andere zaken kunnen veranderen, ook onder andere in de vastgoedsector. Dit jaar staat een wijziging inzake de registratierechten op het programma dat een invloed zal hebben op het kopen en verkopen van vastgoed.

Calendar icon08 november 2021

De aankoop van de gezinswoning

Eerst en vooral dient er een belangrijk onderscheid gemaakt te worden tussen de aankoop van de enige en eigen woning en het kopen van ander vastgoed.

Binnen deze eerste categorie dient er nog een verdere opsplitsing gemaakt te worden tussen het kopen van een eerste gezinswoning en het kopen van een gezinswoning vanaf de tweede keer.

Het percentage voor wie een enige gezinswoning koopt, zal vanaf het nieuwe jaar verminderen van 6 naar 3 procent. Hierbij zal er gekeken worden naar de datum van de notariële akte. 

Daarnaast kan u bij de aankoop van een ‘bescheiden’ woning voordeel doen van een bijkomende korting waarbij u geen registratiebelasting betaalt op de eerste schijf van 93.333 euro. Bovendien wordt de maximaal toegelaten aankoopprijs verhoogd met 20.000 euro tot 220.000 euro en 240.000 euro voor centrumsteden en de Vlaamse Rand omheen Brussel.

Belangrijk om te weten is dat aan deze tarieven voor gezinswoningen echter bepaalde voorwaarden zijn gekoppeld. Zo moet de aankoop betrekking hebben op een appartement of huis wat u zelf gaat betrekken. 

Wie reeds eerder een gezinswoning kocht en dit opnieuw wenst te doen, kan door het verlijden van de akte na Nieuwjaar ook van dezelfde verlaagde tarieven genieten. Voor het voldoen van de voorwaarde van enige woning moet de eerste woning of bouwgrond zelf verkocht worden. Deze termijn zal na de jaarwisseling verlengd worden van 1 naar 2 jaar.

Een aandachtspunt om ook rekening mee te houden is de zogenaamde meeneembaarheid (=meenemen van eerder betaalde registratierechten) van registratierechten die geleidelijk zal worden afgeschaft. Tot 31 december 2023 heeft de koper de keuze: ofwel het nieuwe tarief van 3% zonder meeneembaarheid, ofwel het oude tarief van 6% met meeneembaarheid. Er mag gekozen worden voor de meest voordelige belasting voor de koper. 

Kort samengevat kunnen zowel koper als verkoper een voordeel halen indien ze kopen of verkopen in het nieuwe jaar. Kopers zijn in dergelijke gevallen minder registratiebelasting verschuldigd, verkopers kunnen hier dan weer indirect voordeel uit halen. Indien u nu een compromis tekent zal de akte hoogstwaarschijnlijk verlijden in het volgende jaar, dus geniet u nu reeds van de voordelen!

Sta je op het punt uw eigendom te verkopen?
Klik hier voor meer informatie.

 

Quares Immo Services kopen en verkopen van een woning

De aankoop van een tweede verblijf of investering

Voor wie een tweede verblijf, bouwgrond, winkel of appartement bestemd voor verhuur wenst te kopen zal de datum van ondertekening van de compromis bepalend zijn. Bij dergelijke soorten vastgoed is het aan te raden om de compromis te ondertekenen voor Nieuwjaar. Het standaardtarief stijgt immers vanaf 1 januari 2022 van 10 naar 12 procent. Een uitzondering op deze regel geldt voor natuurgebieden en landbouwgronden, waar het tarief op 10 procent blijft staan.

Aangezien in dergelijk vastgoed het percentage aan registratierechten bij de jaarwisseling zal verhogen, betekent dit een stijging van de totale aankoopkosten voor een koper. Naar verwachting zal dit leiden tot een verhoogde zoektocht binnen dit type vastgoed gedurende de laatste maanden van dit jaar en kan u als verkoper hier mogelijks voordeel uithalen.

En wat met nieuwbouw? Indien u een nieuwbouw als gezinswoning wenst te kopen dan kan u beter voor het einde van het jaar de compromis ondertekenen. De registratierechten voor het grondaandeel gaan stijgen van 10 naar 12 procent.

Vraag tijdig advies bij de aankoop en verkoop van uw pand

Wenst u na het lezen van deze blog uw onroerend goed te verkopen of heeft u nog vragen over de verkoop van uw woning? Doe dan beroep op een gratis schatting of advies van één van onze makelaars. 

Bent u nog opzoek naar uw droomwoning of -appartement? Dan kan u hier al onze panden vinden die te koop staan of contacteer ons via +32 294 50 57.
 

Overzicht

Meer

Contacteer ons

Vul dit formulier in en we nemen contact met u op.