Het nieuwe asbestattest bij de verkoop van een woning

De regelgeving omtrent asbest is een reeds veel besproken onderwerp. Meer en meer wordt het een belangrijk aandachtspunt bij de aan- en verkoop van een onroerend goed. Onlangs is hieromtrent nieuwe regelgeving verschenen die ingaat op 23 november 2022.

Calendar icon23 november 2022

Actieplan Asbestafbouw

Het is reeds langer geweten dat de Vlaamse Regering zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen in kaart wilt brengen. Via het actieplan Asbestafbouw wilt men Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken, maar niet asbestvrij. Dit wil zeggen dat alle risicovolle asbest op een veilige manier is weggenomen en opgeborgen en dat de resterende asbesttoepassingen zich in goede staat bevinden zodat ze geen gezondheidsrisico vormen.

2,3 miljoen ton asbest

Asbest is rijkelijk aanwezig in Vlaanderen. Het was een veel gebruikt bouwmateriaal omwille van de veelzijdige eigenschappen tot het in 1998 verboden werd om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. Naar een schatting van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) zou er zich in Vlaanderen zo’n 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende materialen (zoals golfplaten, isolatiemateriaal, dak- en gevelbekleding,…) bevinden in gebouwen en infrastructuur, waarvan 865.000 ton in huizen en appartementen.

Nieuwe regelgeving

Als eerste stap zal een asbestattest (= een inventaris van de asbest in het gebouw) verplicht zijn bij een compromis van een woning vanaf 23 november 2022. Tegen 2032 moet iedere eigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie in een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, in welke staat het zich bevindt en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbestattest is niet-destructief. Dit wil zeggen dat tijdens de inspectie hoofzakelijk gekeken wordt naar materialen die rechtstreeks waarneembaar zijn. Met andere woorden, er wordt niks beschadigd om asbest op te sporen. Het attest beschrijft enkel de bronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw.

Hoe maak je zo’n asbestattest op?

Een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest mag enkel uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ en gebeurt d.m.v. een inspectie van het gebouw ter plaatse. De Ovam levert het uiteindelijke asbestattest af nadat de deskundige zijn inspectiegegevens door middel van een webtoepassing aan de OVAM heeft gerapporteerd. 

Vrijblijvend en persoonlijk advies

Bent u niet zeker over de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen in uw woning of wenst u zich te laten bijstaan door een professional bij de verkoop van uw woning, contacteer dan een van onze makelaars. Hij of zij kan naast het in orde brengen van de wettelijke documenten ook de commerciële kant van de zaak behandelen. Op die manier zorgt u ervoor dat u juridisch ingedekt bent bij de verkoop van uw woning en vermijdt u eventuele latere ongemakken.

U kan steeds bij Quares terecht voor een gratis schatting en persoonlijk advies via onderstaande knop of telefonisch via +32 3 294 50 57.

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Floris
Simoens

Head of Immo Services

floris.simoens@quares.be
Overzicht

Meer