Mag een verhuurder een huurder weigeren?

Nu het topic rond discriminatie op de verhuurmarkt terug hot is, bekijken wij graag in detail op welke criteria een verhuurder zijn huurders mag screenen. Mag je als verhuurder een huurder weigeren als deze een te laag inkomen heeft? Verhuur je een kleine studio liever niet aan een gezin met 5 kinderen? Hierbij een overzicht van wat wel en niet kan.

Calendar icon01 maart 2021

Beschermde criteria

Op grond van de contractvrijheid mag een verhuurder zelf kiezen aan wie hij zijn pand verhuurt. Echter is deze keuzevrijheid niet onbeperkt. De beslissing om met een bepaalde huurder in zee te gaan moet gebaseerd zijn op relevante criteria. Wanneer de verhuurder zijn kandidaat-huurder verschillend behandelt op basis van één van de beschermde criteria, maakt hij zich schuldig aan discriminatie. Zo is het verboden om een kandidaat-huurder te weigeren op vlak van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, huidskleur, geslacht, geloof, politieke overtuiging, gezondheidstoestand, handicap, nationaliteit, afkomst, taal of vermogen.

In enkele van deze gevallen is weigering mogelijk te rechtvaardigen. Wanneer u een woning verhuurt die niet rolstoeltoegankelijk is, is de weigering van een rolstoelpatiënt te rechtvaardigen.

Solvabiliteitscheck

Uiteraard betekent dit niet dat de verhuurder geen keuze mag maken tussen zijn kandidaat-huurders. Als eigenaar heeft u liefst een huurder die iedere maand netjes op tijd betaalt. Om na te gaan of de huurders solvabel genoeg zijn om het pand te huren, mag de verhuurder de hoogte van het inkomen controleren. Hierbij wordt vaak de 1/3e regel gehanteerd, waarbij de huur maar 1/3e van het maandelijks inkomen mag bedragen. De verhuurder mag weliswaar niet naar de bron van het inkomen vragen. Hij mag dus geen kandidaat weigeren omdat deze een vervangingsinkomen geniet.

Ook mag de verhuurder een huurder weigeren op basis van het aantal huurders, zolang dit te rechtvaardigen valt. Wanneer een gezin met vijf kinderen een studio wenst te huren, heeft de verhuurder het recht om te opteren voor een andere kandidaat.

Laat je bijstaan voor de verhuur van je panden

Er is sprake van discriminatie wanneer de verhuurder de kandidaat-huurders verschillend behandelt op basis van één van de beschermde criteria. Het is niet nodig dat de verhuurder de bedoeling had om te discrimineren. Wanneer hij, zonder het te beseffen, een ongerechtvaardigd onderscheid maakt, is er al sprake van discriminatie. Laat je daarom steeds bijstaan door een makelaar bij de verhuur van je panden. Naast het in orde brengen van de wettelijke documenten kan hij of zij ervoor zorgen dat u zich niet schuldig maakt aan discriminatie.

 

Vraag via onderstaande knop of telefonisch via +32 294 50 57 uw gratis advies aan.

Contacteer ons
Overzicht