Nieuwe regels voor wie de huur van een woning als beroepskost wil ingeven

Huurders met een zelfstandige zaak die de huur van hun woning als beroepskost willen ingeven in de belastingaangifte, houden vanaf volgend jaar best rekening met strengere regels en een bijkomende informatieplicht. Met deze maatregelen wil de fiscus namelijk de aangifte van de huurinkomsten door de verhuurder correcter laten verlopen. Ook voor de huurder zelf is een correcte ingave belangrijk.

Calendar icon23 augustus 2023

Professioneel gebruik of niet: check je huurovereenkomst!

Huur je een woning of appartement en ben je van plan om de huurprijs (of een gedeelte ervan) in te brengen als beroepskost voor je business? Check dan eerst en vooral of je de gehuurde woning wel degelijk mag gebruiken voor je professionele activiteit. De meeste standaardcontracten laten vaak alleen privégebruik toe en verbieden zelfs expliciet professioneel gebruik. Het spreekt voor zich dat je in dat geval de huur (of een deel ervan) niet mag inbrengen als beroepskost in je belastingaangifte. Werd professioneel gebruik wel toegestaan, dan ben je verplicht om vanaf de eerstvolgende belastingaangifte extra informatie door te geven zoals de gegevens van de verhuurder (naam, adres, rijksregisternummer), het adres van het gehuurde pand, de totale huurprijs en het percentage dat je van dat bedrag wil ingeven als beroepskost (= het percentage van de totale oppervlakte dat je beroepshalve gebruikt).

Waarom zou je het correct spelen?

De reden waarom het zo belangrijk is om het gebruik van de gehuurde woning correct aan te geven, is dat het belastingtarief op de huurinkomsten van de verhuurder afhangt van het werkelijke gebruik van de verhuurde woning.

Concreet: wanneer de woning uitsluitend als privéwoning dient, wordt de verhuurder belast op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen (verhoogd met 40%). Wordt de woning door een particulier of vennootschap gedeeltelijk of volledig professioneel gebruikt, dan wordt de verhuurder belast op de werkelijke huurinkomsten (min een kostenforfait van 40%).

De juiste informatie

Een gewaarschuwd huurder is er twee waard: wie zonder medeweten van de verhuurder alsnog de huur (of een gedeelte ervan) inbrengt als beroepskost, mag zich verwachten aan mogelijke financiële gevolgen. Hierbij vergelijkt de belastingcontroleur van de verhuurder de ontvangen informatie met die van de belastingcontroleur van de huurder. Komen de informatie en de cijfers niet overeen, dan gaat er bij de fiscus een rood lampje branden en wordt er verder onderzoek gedaan. Wanneer blijkt dat er bewust foutieve informatie werd gedeeld, kan het leiden tot sancties voor beide partijen. Zo kan de huurder de huur van de woning niet langer fiscaal inbrengen en wordt de verhuurder mogelijk hoger belast op die huurinkomsten. Een vooruitziende verhuurder zet daarom vaak een bijkomende clausule in het huurcontract waarbij wordt bepaald dat de huurder in dat geval opdraait voor de financiële gevolgen.

Eerlijk duurt het langst

Wie het spel correct wil spelen, doet er dus best goed aan om het huurcontract in samenspraak met de verhuurder te laten aanpassen en opnieuw te registreren. Hou er wel rekening mee dat de verhuurder hierbij het recht heeft om de huurprijs te verhogen om zo de hogere belasting te compenseren. In de praktijk kan de totale huurprijs bij professioneel gebruik van de woning – al naargelang het percentage van de ruimte die je als beroepskost wil ingeven natuurlijk – tot een derde hoger liggen dan bij privégebruik. Ook hier is een gewaarschuwd huurder er twee waard wanneer hij of zij zijn oog heeft laten vallen op een leuke woning annex werkplek.Op zoek naar een huurwoning? Bekijk ons aanbod!

Advies nodig bij het afsluiten van de huurovereenkomst? Neem contact op

 

 

Overzicht