Wat als je huurder niet betaalt?

Tal van verhuurders worden geconfronteerd met een huurder die niet of slecht betaalt. Heel vervelend, zeker indien je als verhuurder rekent op die huurinkomsten om andere rekeningen te betalen. Maar welke stappen kan je als verhuurder ondernemen bij wanbetaling?

Calendar icon25 augustus 2016

Vrederechter heeft laatste oordeel

Een van de verplichtingen als huurder is het tijdig en correct betalen van de huurprijs aan de verhuurder. Doet hij dit niet, dan begaat hij een contractuele wanprestatie. In dat geval kan je als verhuurder om een ontbinding van de huurovereenkomst vragen bij de vrederechter.

De huurwetgeving bevat geen algemene regel die bepaalt vanaf wanneer de ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is. Het is dan ook de vrederechter die – rekening houdend met de concrete omstandigheden -  soeverein zal oordelen. Zo kan de ene vrederechter meteen je verzoek tot ontbinding inwilligen, terwijl een andere vrederechter een huurachterstal van 6 maanden huur vraagt. Over het algemeen wordt een huurachterstand van 3 maanden op het moment van de zitting als voldoende beschouwd om te kunnen ontbinden. Maar zoals gezegd, oordeelt elke rechter soeverein zodat uitzonderingen mogelijk zijn.

Gealarmeerde huurder

Geen onbelangrijk detail: heel vaak zal de huurder gealarmeerd worden door de procedure voor de rechtbank en zal hij net voor de zittingsdatum nog een betaling uitvoeren. In het verleden waren de vrederechters geneigd om in dat geval de ontbinding niet toe te kennen. Sinds een recent cassatiearrest komt hier wellicht verandering in. Het Hof oordeelde dat de ontbinding ook kan worden toegekend voor achterstallige huurgelden die alsnog net voor de zitting betaald worden.

Overzicht