Wat met jouw woning na een scheiding? Dit moet je weten.

Een scheiding is een vaak zware en emotionele periode in het leven waarbij allerhande zaken komen kijken of geregeld moeten worden. Denk onder andere bijvoorbeeld aan de kwestie voor de regeling van de gezinswoning. Het is een moeilijkheid waarmee veel (ex-)koppels worstelen en waar een aantal opties mogelijk zijn. De verschillende keuzes worden hieronder toegelicht.

Calendar icon12 september 2022

Mogelijkheden

Voor de regeling van de woning zijn er verschillende mogelijkheden die u kunt afwegen naar gelang de financiële mogelijkheden en wensen.

1.    Eigendom in onverdeeldheid na scheiding

Een gezinswoning in onverdeeldheid betekent dat het onroerend goed geen deel uitmaakt van het gemeenschappelijk vermogen, maar wel in eigendom is en blijft van beide echtgenoten. Een dergelijke constructie komt bijvoorbeeld vaak voor wanneer één van beide echter graag in de woning wilt blijven wonen en financieel niet over de mogelijkheden beschikt om de partner uit te kopen.

In principe is er aan de onverdeeldheid een maximale tijdsduur gekoppeld van 10 jaar (periode van 5 jaar + verlenging van 5 jaar). Een uitzondering hierop kan van toepassing zijn indien er ofwel een opzegmogelijkheid ofwel een einddoel kan aangetoond worden.

Een gouden tip is om hieromtrent duidelijke afspraken te maken bij voorkeur op papier (akte) om mogelijke toekomstige problemen zoals verdeling van doorlopende kosten met onderscheid tussen gebruikerslasten (vb. elektriciteit, gas, klein onderhoud,…) en eigenaarslasten (vb. onroerende voorheffing) te vermijden. Het is echter raadzaam om zich steeds te laten bij te staan voor advies teneinde zeker een correcte afweging te maken zonder te kiezen voor een optie waar eventueel ruimte voor verbetering is. Indien gewenst kunnen onze makelaars u hierbij bijstaan.

2.    Uitkopen van partner bij scheiding

Hierbij wenst één van de partners in de woning te blijven wonen en het aandeel van de andere persoon over te nemen door het uitkopen. Beide partners kunnen in principe samen een waarde van de woning overeenkomen, maar in de realiteit zorgen botsende of tegenstrijdige belangen regelmatig  voor discussies. Het belang van een correcte waardebepaling is groot. Dit vormt namelijk de basis voor de berekening van de uitkoopsom. Een deskundige (bijvoorbeeld beëdigd schatter of landmeter-expert) kan hierbij een helpende hand bieden indien er geen overeenstemming kan bereikt worden tussen beide partners. Het is de taak van de notaris om vervolgens ieders aandeel in de verkoopwaarde van het goed vast te leggen.

Niet onbelangrijk om over het hoofd te zien is een eventueel lopende hypothecair krediet. De overnemer van de woning zal naast het uitbetalen van het aandeel van de partner ook de volledige kosten moeten dragen voor de resterende aflossing van het aangegane krediet alsook enkele bijkomende kosten zoals aanpassing leenvoorwaarden. 

3.    Woning verkopen bij scheiding

Een dergelijke situatie is van toepassing wanneer geen van beide de gezinswoning wil overnemen of financieel niet in de mogelijkheid is. De woning kan door één of beide te koop worden aangeboden of men kan beroep doen op één van onze makelaars als tussenpersoon. 

Na het verlijden van de notariële verkoopakte zal de verkoopprijs worden verdeeld overeenkomstig het aandeel in de woning zoals vastgesteld door de notaris. Dit in mindering gebracht met enkele kosten zoals het saldo van de hypothecaire lening, wederbeleggingskosten,…

Een woning verkopen kan veel kopzorgen met zich meebrengen. Bij Quares ontzorgen wij jou van A tot Z. 
Ontdek hier onze aanpak.

Eerste stap

Getrouwde partners die de beslissing gemaakt hebben om te scheiden in onderling overleg kunnen na al eens te hebben nagedacht over de intentie met de woning best een afspraak inplannen bij een notaris. Hier zal getracht worden om onder meer naar een consensus te werken rondom het gemeenschappelijk vermogen, inclusief woning.
De gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd in een zogenaamde regelingsakte.

Belangrijk hierbij is dat de inhoud hiervan pas uitvoerbaar is na het uitspreken van een echtscheidingsvonnis door een rechter. Vervolgens zal de echtscheiding na het vonnis worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waarna nog een slotakte zal volgen ter bevestiging van de scheiding en regeling omtrent de woning. Bij niet getrouwde partners staat het vrij om onderhands afspraken te maken omtrent uitkopen, kinderen,… alvorens vastlegging in een notariële akte.

 

Wenst u na het lezen van deze blog uw onroerend goed te verkopen of heeft u nog vragen over de verkoop van uw woning? U kan steeds bij ons terecht voor persoonlijk advies of een gratis en vrijblijvende schatting aanvragen via onderstaande knop of telefonisch via +32 294 50 57. 

Bent u nog opzoek naar een nieuwe woning na de scheiding? Bekijk dan zeker eens ons aanbod.

Wilt u de waarde van uw woning kennen? Vraag uw gratis schatting aan.

Contacteer medewerker

Floris
Simoens

Head of Immo Services

floris.simoens@quares.be
Overzicht