Privacy

De persoonlijke informatie die u indient via deze website/nieuwsbrief zal worden opgeslagen in de databases in het bezit van Quares Real Estate Services cvba of haardochtervennootschappen. U gaat er bij deze mee akkoord dat deze informatie zal worden gebruikt om de door u gevraagde services en/of producten te leveren, om uw dossier op te volgen of om u nieuwe informatie te verschaffen.

Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kadervan de verwerking van persoonlijke gegevens.

De volgende website van de Belgische overheid biedt bijkomende informatie over de wet van 8 december 1992: http://www.privacycommission.be

U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de verstrekte persoonlijke gegevens. U aanvaardt tevens de verantwoordelijkheid voor alle kosten die resulteren uit incorrecte informatie.

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en om deze te corrigeren na het sturen van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek ter attentievan de eigenaar van het bestand, zijnde Quares Real Estate Services cvba.

Uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt door Quares Real Estate Servicesd cvba of haar dochtervennootschappen. We zullen deze informatie niet verspreiden of doorsturen aan derden zonder uw voorafgaandelijke instemming.

Uw persoonlijke informatie kan openbaar worden gemaakt indien dit wordt vereist door de wet of indien het noodzakelijk is om de rechten of de eigendom van de wettelijkeeigenaar van deze website/nieuwsbrief te beschermen en te vrijwaren en om de veiligheid van mensen te beschermen onder dwingende omstandigheden.