Het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030: wat betekent dit?

Eind 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed. Echter is de afgelopen weken het thema Energie en Klimaat een terug veel besproken onderwerp. Dit onder andere naar aanleiding van de extra maatregelen bovenop het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Eén van de extra maatregelen betreft de zogenaamde renovatieverplichting waarover gaandeweg de belangrijkste regelgeving.

Calendar icon02 augustus 2022

Doel:
Vlaanderen wenst een voortrekker te zijn op vlak van schonere omgeving en minder broeikasgasuitstoot. De ambitie is om de uitstoot van broeikasgas tegen 2030 te verminderen met 40% in alle sectoren met uitzondering van de zware industrie, de energieproductie en de luchtvaart. De uitzonderingen vallen namelijk onder maatregelen binnen het Europees systeem. Dit plan vormt een belangrijke stap richting de energiedoelstellingen van 2050. 

Renovatieverplichting

Niet-residentiële gebouwen:

Op 1 januari 2022 startte er een renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen. Hierbij zal een gebouw binnen vijf jaar na het verlijden van de authentieke akte voor verkoop, erfpacht of opstalrecht moeten voldoen aan allerlei energiebesparende maatregelen op het gebied van: 

 • dakisolatie: plaatsen van isolatie met maximale U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van 0,24 W/m²K  indien minimale R-waarde (warmteweerstand) van 0,75 m²K/W niet gehaald wordt.
 • glas: vervangen van enkel glas door beglazing met maximale U-waarde van 1 W/m²K.
 • centrale opwekkers voor ruimteverwarming: installaties ouder dan 15 jaar dienen vervangen te worden tenzij het nog voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Daarnaast mag een stookolieketel niet vervangen worden door een nieuw verbranding op stookolie bij aanwezigheid van een aardgasaansluiting in de straat.
 • koelinstallaties: vervangen van installaties ouder dan 15 jaar die gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaag-afbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde van 2500 of hoger.

Bijkomend gaan kleine gebouwen, met een oppervlakte minder dan 500 m² een energielabel C of beter moeten behalen en dienen grote gebouwen vanaf 2023 een minimaal aandeel van 5% aan hernieuwbare energie te voorzien.

Residentiële gebouwen: 

Het is nog even wachten op het officiële uitvoeringsbesluit, maar in de visienota van de Vlaamse Regering omtrent de bijkomende klimaatregels werd ook reeds een renovatieverplichting opgenomen voor residentiële gebouwen. 

Deze verplichting zou een jaar later ingaan, meer bepaald vanaf 1 januari 2023, voor residentiële gebouwen na overdracht. Hierbij zal een “energieverslindend” gebouw of woning binnen vijf jaar na het verlijden van de notariële akte voor verkoop of vestiging van een erfpacht of opstalrecht gerenoveerd te worden tot label D.  De uitvoeringsplicht zal toekomen aan de eigenaar, opstalhouder of erfpachter.

Daarnaast heeft de Vlaamse Regering ook nog een aantal andere voorstellen gelanceerd. Het betreft onder meer:

 • verruiming van het toepassingsgebied van de energielening + en het renteloos renovatiekrediet vanaf 1 januari 2023 zodoende energie onzuinige woningen – die tot label D worden gerenoveerd – eveneens in aanmerking komen. Nieuwe eigenaars kunnen daarvoor tot 20.000 euro renteloos krediet krijgen en wie werkt maakt van een A-, B- of C-label kan tot 60.000 euro lenen. Men zou ook vanaf label C een negatieve rente wensen aan te bieden gedurende 10 jaar bij het afsluiten van het renovatiekrediet of de energielening.
 • verplichting van de installatie van een hybride warmtepomp (een combinatie van een gasketel en een warmtepomp) bij nieuwbouw vanaf 2023.
 • geen mogelijkheid tot een aardgasaansluiting bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen vanaf 2026 zowel bij niet-residentiële als residentiële nieuwbouw.
 • vraag aan het federale niveau voor de velenging van het verlaagd btw-tarief  van 21% naar 6% voor sloop en heropbouw na 2022.

Tot slot zal ook iedere eigenaar van een gebouw of woning stelselmatig een beter energiecertificaat of EPC moeten behalen. Vanaf 2025 wordt er een EPC-label E voor appartementen en gesloten bebouwingen en label F voor open en halfopen woningen beoogd. In 2030 en 2040 zal dit telkens verder verstrengd worden.

Klimaat en energie: energielabel appartementen en gesloten bebouwing

Renovatie ingrepen: volgens minister van wonen Diependaele zal deze verplichting voornamelijk gelden voor verhuurders en eerder niet voor private woningen, behalve bij verkoop. De huurmarkt zal namelijk actief gecontroleerd worden. 

De meest voor de hand liggende en tevens goedkopere ingrepen om een woning te renoveren van een F- of E-label naar een D-label zijn:

 • isolatie van het dak volgens de huidige EPB-eisen
 • buitenschrijnwerk volgens de huidige EPB-eisen
 • voorzien van een verwarming met een gascondensatieketel

Echter zijn deze ingrepen niet genoeg om te voldoen aan de finale doelstellingen van 2050. Om hieraan te voldoen is een ingrijpende energetische renovatie noodzakelijk (isoleren van buitenmuren, plaatsen van een installatie voor ventilatie, vervangen van de stookinstallatie door een warmtepomp, plaatsen van zonnepanelen). Naar schatting voldoet op heden meer dan 90% van de woningen niet aan de klimaatdoelstellingen van 2050.

De ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd en minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen. 

Wenst u na het lezen van deze blog uw onroerend goed te verkopen of heeft u nog vragen over de verkoop van uw woning? U kan echter steeds bij ons terecht voor persoonlijk advies van één van onze makelaars of u kan beroep doen op een gratis schatting.

 

Bent u nog opzoek naar uw droomwoning of -appartement? Dan kan u hier al onze panden vinden die te koop staan of contacteer ons via +32 294 50 57.

Stel uw vraag

Contacteer medewerker

Floris
Simoens

Head of Immo Services

floris.simoens@quares.be
Overzicht